iPad aplikacije

Sketchometry

skec

Za zdaj ena od redkih uporabnih aplikacij s področja geometrije. Uporabna je predvsem v 7. razredu osnovne šole pri pouku matematike za načrtovanje in raziskovanje lastnosti in odnosom med gometrijskimi elementi (trikotnik, znamenite točke trikotnika, krožnica, vzporednost, pravokotnost…) ter v višjih razredih za risanje grafov. Zvrst aplikacije: Izobraževanje, matematika, geometrija Oceni aplikacijo: Dobra Aplikacijo predlagala: Mateja […]

Read More»

Rush Hour

rush

Aplikacija spada v skupino logičnih iger. Gre za gnečo v garažni hiši. Učenec mora svoj avtomobil s čim manj premiki ostalih avtomobilov in tovornjakov, pripeljati skozi izhod. Aplikacija razvija prostorske prestave, predvidevanje, sklepanje in iskanje optimalne strategije. Zvrst aplikacije: logične igre Oceni aplikacijo: Dobra Aplikacijo predlagala: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. in teh.

Read More»

Mine Sweeper

mines

Aplikacija spada v zvrst logičnih iger. Uporabna je pri interesni dejavnosti logika. Razvija spomin in sklepanje. Primerna je za vse starosti. Podobni tipi nalog se občasno pojavljajo na tekmovanju iz logike. Zvrst aplikacije: logične igre Oceni aplikacijo: Dobra Aplikacijo predlagala: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. in teh.

Read More»

Game 42

game42

Aplikacija, ki v prevodu pomeni igra za dva, je aplikacija, ki ponuja več različnih logičnih iger, ki razvijajo razmišljanje, iskanje optimalne strategije in sklepanje. Aplikacijo lahko uporablja učenec sam ali pa dva učenca hkrati. Zvrst aplikacije: logične igre Oceni aplikacijo: Dobra Aplikacijo predlagala: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. in teh.

Read More»

Draw Line

drawline_logo

Aplikacija spada v skupino iger. Združuje zabavo in razvijanje prostorskih predstav, sklepanje in iskanje optimalne rešitve. Ima več težavnostnih stopenj, zato je primerna za različne starostne skupine. Zvrst aplikacije: logične igre Oceni aplikacijo: Dobra Aplikacijo predlagala: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. in teh.

Read More»

Desmos

desmos_logo

Aplikacija spada v zvrst izobraževanja. Uporabna je pri pouku matematike za risanje grafov različnih funkcij. Primer uporabe v 9. razredu osnovne šole: učenca lahko v paru raziskujeta lastnosti linearne funkcije na podlagi njihovih enačb in grafov. Nato sklepata, zapišeta in posredujeta posplošitve. Vodilni kompetenci, ki jih s tem razvijata, sta komunikacija in kritično mišljenje. Aplikacija […]

Read More»

Book Towers

book towers logo

Aplikacija spada v skupino iger. Združuje zvrst zabave in kreativnega mišljenja. Učenec skozi igro odkriva najboljšo strategijo in najkrajšo pot do rešitve. Aplikacija ima več težavnostnih stopenj. Primerna je za vse starosti in uporabna pri interesni dejavnosti logika. Zvrst aplikacije: logične igre Oceni aplikacijo: dobra Aplikacijo predlagala: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. in teh.

Read More»

iCell

cell

Aplikacija je namenjena prepoznavanju oblik in zgradbe vrst celic: bakterijska, živalska in rastlinska v 3D formatu. Učenci ob opazovanju in primerjanju posameznih oblik in zgradb sklepajo na razlike med celicami. Za bolj zahtevne pa aplikacija omogoča pregled nalog posameznih organelov (v angleščini). Zvrst aplikacije: Izobraževanje, biologija, genetika, 9.razred, Oceni aplikacijo: Dobra Aplikacijo predlagala: Marija Vok Lipovšek, […]

Read More»

Gene screen

genelogo

Aplikacija je uporabna za usvajanje nove snovi: Geni in dedovanje, Izražanje genov, ter Dedovanje pri človeku. Učenci preverjajo možne genske kombinacije pri dedovanju lastnosti – oblika lasišča, dedovanje bolezni kot recesivno obliko dedovanja. Katere bolezni se dedujejo recesivno in na katerem kromosomu…. S Punnetovim kvadratom določajo delež potomcev pri različnih kombinacijah staršev (homozigot, heterozigot..). Zvrst […]

Read More»

Interaktivni določevalni ključ – Lesnate rastline v Triglavskem narodnem parku

triglav

Določevalni ključ omogoča delo na terenu v primeru naravoslovnega dne ali šole v naravi. Ima dihotomni način določanja (vedno izbiramo med dvema možnostima). Lahko pa aplikacijo uporabimo tudi v razredu, kjer določajo slikovni material. V osnovi je aplikacija narejena z iPhone, deluje pa tudi na iPadu. Zvrst aplikacije: Izobraževanje, biologija, botanika, 8.razred, Oceni aplikacijo: Dobra Aplikacijo […]

Read More»