Sketchometry

skec

Za zdaj ena od redkih uporabnih aplikacij s področja geometrije. Uporabna je predvsem v 7. razredu osnovne šole pri pouku matematike za načrtovanje in raziskovanje lastnosti in odnosom med gometrijskimi elementi (trikotnik, znamenite točke trikotnika, krožnica, vzporednost, pravokotnost…) ter v višjih razredih za risanje grafov.

Zvrst aplikacije: Izobraževanje, matematika, geometrija

Oceni aplikacijo: Dobra

Aplikacijo predlagala: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. in teh.