Mine Sweeper

mines

Aplikacija spada v zvrst logičnih iger. Uporabna je pri interesni dejavnosti logika. Razvija spomin in sklepanje. Primerna je za vse starosti. Podobni tipi nalog se občasno pojavljajo na tekmovanju iz logike.

Zvrst aplikacije: logične igre

Oceni aplikacijo: Dobra

Aplikacijo predlagala: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. in teh.